Previous Photo: 1955 Store Front Next Photo: Nicolai Mill?
07-18-2014