Previous Photo: Climbing Party, 1904 Next Photo:  Happy Birthday, Latourell Creek Bridge
03-03-2014