Previous Photo: W.G. Snow Blacksmith Next Photo: Hood River and White Salmon Aerial Composite, 1930s
05-30-2014