Previous Photo: Next Photo: Harvest Time, 1947
09-14-2012