Previous Photo: Oak Street 1924 Next Photo: Camp Minidoka, 1943
07-23-2014