Previous Photo: County Fair, 1922 Next Photo: Lyle, Washington
08-07-2013