Previous Photo: High Water, 1913 Next Photo: White Salmon Delta
05-15-2012