Previous Photo: Fish Stocking, 1933 Next Photo: Swim Team, 1928
06-22-2012