Previous Photo: White Salmon, 1911 Next Photo: Yacolt Burn
01-26-2021