Previous Photo: Christmas, 1916 Next Photo: Wallowa Lake
12-27-2019