Previous Photo: Powerdale Plant Next Photo: Tucker Bridge Power Plant
08-12-2019