Previous Photo: Plotting? Next Photo: Hug Point, 1920s
07-09-2018