Previous Photo: Apple Polisher? Next Photo: Calkins Farm, 1888
11-01-2011