Previous Photo: Next Photo: Stanley Smith Lumber Yard, 1906
12-09-2016