Previous Photo: Road Trip! Next Photo: Shaniko Oregon, 1921
08-02-2011