Previous Photo: Stanley Smith Planer, 1905 Next Photo:
08-28-2015