Previous Photo: The Dalles Ferry, 1940 Next Photo: Photobomb
07-23-2015